Privacy Statement for Children (CA)

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op december 13, 2021, voor het laatst gecontroleerd op december 13, 2021 en geldt voor burgers en wettelijk permanente inwoners van Canada.

In deze Privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://rechtswetenschap.org. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • we vragen eerst toestemming van de ouders om de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin de toestemming van de ouders vereist is;
 • Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens van kinderen te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • wij respecteren het recht op toegang tot de persoonsgegevens van kinderen of op het laten corrigeren of verwijderen van deze gegevens, op verzoek van een ouder of voogd.

Indien u vragen heeft, of als u precies wilt weten welke gegevens wij van u of uw kind bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doelen

Wij gebruiken de persoonsgegevens van kinderen voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Registratie
 • Inhoud gemaakt door een kind en publiekelijk gedeeld
 • Chat/messageboard
 • E-mail contact

2. Registratie

Soms moeten kinderen zich op onze website registreren om spellen te kunnen spelen of om inhoud te kunnen bekijken. Voor dit doel gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

 • een voor- en achternaam

3. Inhoud gemaakt door een kind en publiekelijk gedeeld

Soms creëren kinderen content op onze website, en soms wordt persoonlijke informatie door het kind in de gemaakte content opgenomen. Waar mogelijk proberen we die persoonlijke informatie te verwijderen of vragen we de ouders of voogden om verifieerbare toestemming.

We zullen ook toestemming vragen wanneer we van plan zijn om de inhoud in het openbaar te plaatsen. Hiervoor kunnen we de volgende gegevens gebruiken:

 • een voor- en achternaam

4. Chat/messageboard

Er zijn spellen of activiteiten die kinderen in staat stellen om met elkaar te communiceren via een chatsysteem of een forum. Om kinderen te beschermen gebruiken we filters en raden we ouders aan om toezicht te houden op hun kinderen.

Voor dit doel gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

 • een e-mailadres van het kind

5. E-mail contact

Soms is het noodzakelijk dat we om een e-mailadres vragen. Dit doen we om te kunnen reageren op een verzoek of vraag van een kind.

 • een voor- en achternaam

6. Verifieerbare toestemming van de ouders

We vragen toestemming van een ouder of voogd als we persoonlijke gegevens van een kind willen verzamelen. We gebruiken de volgende methode(n):

 • We vragen de toestemming van een ouder of voogd per e-mail

Ouders en voogden kunnen hun toestemming weigeren en kunnen verzoeken dat wij alle persoonlijke informatie die wij eventueel al hebben verzameld, verwijderen. Dit kan ook betekenen dat een account of lidmaatschap wordt beëindigd.

7. Wanneer verifieerbare toestemming van de ouders niet nodig is

Er is geen verifieerbare toestemming van de ouders nodig in het geval van:

 1. online contactgegevens die worden verzameld van een kind en die alleen worden gebruikt om eenmalig rechtstreeks te reageren op een specifiek verzoek van het kind en die niet worden gebruikt om het kind opnieuw te benaderen en die niet in opvraagbare vorm door de Verwerker worden bijgehouden;
 2. een verzoek om de naam of online contactinformatie van een ouder of kind dat uitsluitend wordt gebruikt om toestemming van de ouders te krijgen of om kennisgeving te doen en dat niet in opvraagbare vorm door de Verwerker wordt bewaard als de toestemming van de ouders niet binnen een redelijke termijn wordt verkregen;
 3. online contactinformatie die is verzameld van een kind die alleen wordt gebruikt om meer dan eens rechtstreeks te reageren op een specifiek verzoek van het kind en niet wordt gebruikt om het kind opnieuw te benaderen buiten het kader van dat verzoek.
  1. indien de website-beheerder, voordat een aanvullende reactie wordt gegeven na het eerste reactie aan het kind, redelijke inspanningen levert om een kennisgeving aan de ouder te verstrekken over de online contactinformatie die van het kind is verzameld, de doeleinden waarvoor deze informatie zal worden gebruikt en de ouders de mogelijkheid biedt om de website-beheerder te verzoeken dat de website-beheerdere de informatie niet verder gebruikt en dat deze niet in opvraagbare vorm wordt bewaard;
 4. de naam van het kind en de online contactgegevens (voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid van een kind op de site te beschermen)
  1. alleen gebruikt om deze veiligheid te beschermen;
  2. niet gebruikt om het kind opnieuw te benaderen of voor enig ander doel; en
  3. niet op de site bekendgemaakt,
  indien de website-beheerder een redelijke inspanning levert om de naam en de online contactgegevens van het kind, de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt en de mogelijkheid voor de ouder om te verzoeken dat de website-beheerder de informatie niet verder gebruikt en niet in een opvraagbare vorm wordt bewaard, aan de ouders mee te delen; of
 5. het verzamelen, gebruiken of verspreiden van dergelijke informatie door de beheerder van een dergelijke website of online dienst noodzakelijk
  1. om de veiligheid of integriteit van haar website te beschermen;
  2. om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid;
  3. to respond to judicial process; or
  4. voor zover dit op grond van andere wettelijke bepalingen is toegestaan, om informatie te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties of voor een onderzoek naar een zaak die verband houdt met de openbare veiligheid
 

8. Delen met andere partijen

Wij delen deze gegevens alleen met Dienstverleners en met de volgende categorieën van derde personen of entiteiten:

Doel van de gegevensoverdracht: hosting
Land of staat waar de dienstverlener is gevestigd: United States

Doel van de gegevensoverdracht: 
Land of staat waar de dienstverlener is gevestigd: 

Purpose of the data transfer: geen idee
Country or state in which this third-party is located: Nederland

Purpose of the data transfer: 
Country or state in which this third-party is located: 

9. Delen met andere partijen

We geven persoonlijke informatie vrij als we verplicht zijn door de wet of door een gerechtelijk bevel, in reactie op een wetshandhavingsinstantie, of als we geloven dat openbaarmaking een onderzoek in verband met de bescherming van de veiligheid van een kind kan vergemakkelijken.

10. Hoe wij omgaan met Do Not Track signalen en Global Privacy Control

Onze website reageert niet op het Do Not Track (DNT) header-veld en ondersteunt dit ook niet.

11. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.  

12. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

13. Contactinformatie

Neem contact met ons op via het onderstaande adres als u vragen heeft over deze Privacyverklaring voor kinderen of over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken:
testbedrijf
Eideweg
26
Nederland
Website: https://rechtswetenschap.org
E-mail: mathieu@paapst.nl

Telefoonnummer: 0642650125