Privacy Statement (BR)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op december 13, 2021 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van Brazilië.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://rechtswetenschap.org. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden) 

1.4 Wij verzamelen ook persoonsgegevens die wij kopen of ontvangen van een derde partij, of kunnen deze hebben verzameld. Dit gebeurt onder de volgende omstandigheden

google 

2. Wat als u geen persoonlijke gegevens verstrekt?

Indien u geen persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij u misschien niet de informatie, producten of assistentie bezorgen die u zoekt.

3. Delen met andere partijen

Wij delen deze gegevens enkel met verwerkers en met andere derden waarbij toestemming is vereist. Het betreft de volgende partij(en):

Verwerkers

Naam: datapiet processor
Land: United States
Doel: hosting

Naam: 
Land: 
Doel: 

Derde partijen

Naam: Mathieu Paapst
Land: Nederland
Doel: geen idee
Gegevens: data 2

Naam: 
Land: 
Doel: 
Gegevens: 

4. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.  

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites. 

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen. 

8. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact met ons opnemen door gebruik te maken van onderstaande informatie. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens:

 • bevestiging van het bestaan van de verwerking
 • toegang tot gegevens;
 • correctie van onvolledige, onjuiste of verouderde gegevens;
 • anonimisering, afscherming of verwijdering van onnodige, buitensporige of verwerkte gegevens in strijd met de bepalingen van de General Law for the Protection of Personal Data (LGPD);
 • de overdraagbaarheid van gegevens aan een andere dienst- of productaanbieder, op uitdrukkelijk verzoek, in overeenstemming met de regelgeving van de nationale autoriteit, met inachtneming van commerciële en industriële geheimen;
 • verwijdering van persoonsgegevens die met toestemming van de houder zijn verwerkt, behalve in de gevallen als bedoeld in art. 16 van de Algemene wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LGPD);
 • informatie over openbare en particuliere entiteiten waarmee de verwerkingsverantwoordelijke gegevens heeft gedeeld;
 • informatie over de mogelijkheid om geen toestemming te geven en over de gevolgen van weigering.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen. Zie de contactinformatie onderaan deze Privacyverklaring.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

 

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de National Data Protection Authority (ANPD): 
Esplanade of Ministries,
Block C,
2nd floor,
CEP 70297-400 - Brasília – DF.
E-mail adres t.b.v. klachten:anpd@anpd.gov.br 

10. Kinderen

Voor onze privacyverklaring met betrekking tot kinderen, zie onze speciale Privacyverklaring voor kinderen

11. Contactinformatie

testbedrijf
Eideweg
26
Nederland
Website: https://rechtswetenschap.org
E-mail: mathieu@paapst.nl
Telefoonnummer: 0642650125

Bijlage

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

This website uses the Privacy Suite for WordPress by Complianz to collect and record Browser and Device-based Consent. For this functionality, your IP address is anonymized and stored in our database. This service does not process any personally identifiable information and does not share any data with the service provider. For more information, see the Complianz Privacy Statement